1. Rekisterinpitäjä

Sähkö-Satek Oy

Y-tunnus: 2697247-3

Lastikankatu 3, 33730 Tampere
Puhelinnumero ja sähköposti: 050 564 1445 (arttu.ylimaki@sahkosatek.fi)

2. Rekisterinpitäjän edustaja

Arttu Ylimäki

Puhelinnumero ja sähköposti: 050 564 1445 (arttu.ylimaki@sahkosatek.fi)

3. Rekisterin sisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia henkilötietoja ja niiden muutostietoja:

 • perustiedot, kuten nimi
 • yhteystiedot, kuten postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • rekisteröidyn omistamaa tai hallinnoimaa tai asuinpaikkana olevaa rakennusta koskevat tiedot, kuten rakennusvuosi
 • rakennuksen putkistoa, lämmitystä ja sähköjärjestelmiä koskevat tiedot
 • rakentamista, korjaamista tai uudistamista sekä niihin liittyviä suunnitelmia koskevat tiedot
 • tarjouksen tilaamista ja antamista koskevat tiedot tuotteiden ja palveluiden hankkimista ja toimittamista koskevat tiedot, kuten kauppasopimus –
 • tilauksen, toimituksen ja asennuksen sisältö ja toimitusajat
 • kuluttajarahoitussopimuksen hakemiseen tarvittavat tiedot, kuten henkilötunnus, syntymäaika, sukupuoli, kieli, arvo, ammatti tai muut tiedot koskien rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä,
 • käytettyihin maksu- ja rahoitusvälineisiin liittyvät tiedot, kuten laskutustiedot sekä maksuaikataulu – kotimyyntiä ja kotimyyntisopimuksen mahdollista peruuttamista koskevat tiedot
 • reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvaan suhteeseen liittyvä yhteydenpito
 • viestintä ja toimenpiteet, kuten puheluiden taltiot
 • takuutiedot ja takuun perusteella suoritetut toimenpiteet
 • perintään liittyvät tiedot
 • kotitalousvähennykseen liittyvät tiedot
 • rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niiden yhteydessä annetut tiedot
 • suoramarkkinointiluvat ja- kiellot

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hallinnointiin, hoitamiseen, analysointiin ja kehittämiseen
 • mainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin

5. Rekisterin oikeusperuste

Käyttötarkoitusten mukaisten henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteina ovat:

 • rekisteröidyn antama suostumus tietojen käsittelyyn, esim. tapaamisten sopimiseksi, arvontoihin osallistumiseksi ja evästeiden käyttöön
 • sopimusten täytäntöön panemiseksi, esim. tilaussopimus ja rahoitussopimus
 • lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen, esim. kauppa-, kirjanpito- ja kuluttajansuojalaki, sekä mahdolliset viranomaisille annettavat ilmoitukset
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu, esim. suoramarkkinointi

6. Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja rekisteröidyistä kerätään:

 • rekisteröidyltä itseltään mm. rekisterinpitäjän tuotteita ja palveluita koskevan sopimuksenteon yhteydessä, rekisterinpitäjän tarjoamien maksuttomien palveluiden yhteydessä, rekisterinpitäjän erilaisten asiakaspalvelurajapintojen, kuten kotimyynnin yhteydessä, rekisteröidyn osallistuessa rekisterinpitäjän järjestämiin markkinointikampanjoihin ja -tapahtumiin sekä evästeiden avulla
 • henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän muista henkilörekistereistä, rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakastietoja voidaan luovuttaa yhteystyökumppaneille, jotta asiakkaan ja rekisterinpitäjän välille tehty sopimus saadaan täytäntöön. Näitä luovutuksia tehdään:

 • toiminnanohjausta varten
 • laskutusta ja kirjanpitoa varten
 • rahoitushakemuksen käsittelyä varten
 • laskujen perintää varten
 • verkkosivujen käytön seurantaa varten lisäksi tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä muille asiaankuulumattomille. Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus

Manuaalinen aineisto on suojattu, eikä niihin pääse käsiksi kuin ainoastaan rekisterinpitäjän valtuuttamat henkilöt rekisterinpitäjän luvalla. Tietoteknisesti käsiteltävät tiedot on suojattu yleisesti hyväksyttyjen ja todettujen menetelmien avulla. Näitä on palomuurit, tietoturvajärjestelmät ja salasanat. Tietoja ei pääse käsittelemään kuin rekisterinpitäjän valtuuttamat henkilöt.

10. Evästeiden käyttö

Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Lisäksi jaamme sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikkaalan kumppaneillemme tietoja siitä, miten käytät sivustoamme.

Kumppanimme voivat yhdistää näitä tietoja muihin tietoihin, joita olet antanut heille tai joita on kerätty, kun olet käyttänyt heidän palvelujaan.

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa joko rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon omaaloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi tai rekisterinpitäjän asiakaspalveluun. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille tai rekisterinpitäjän asiakaspalveluun. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.